Personvern

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen er utarbeidet etter mal fra Datatilsynet som du finner her: http://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-internkontroll/Personvernerklaringer/

Young Skin AS (Org.N 917062315) (herretter „Young Skin AS“, „vi“, „oss“ eller „myskincare.one“) tilbyr varer og tjenester på nett. For at vi skal kunne gjøre jobben vår og oppfylle vårt formål, er vi avhengig av å benytte oss av flere personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Young Skin AS samler inn og bruker bestemte personopplysninger.

Personvernerklæring for dette nettstedet, www.myskincare.one

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Young Skin AS med org.Nr 917062315

addresse: Biermanns gt 9, 0473 Oslo

kontakt: tlf. +47 93849506,

e-post: [email protected]

2. Hva er formålet?

Dersom du ikke utleverer personopplysninger til myskincare.one, har vi ikke mulighet til å oppfylle våre forpliktelser overfor deg.

2.1 Hovedformål

 • Utføre ønskede formål (salg av varer og tjenester på nett, hudpleie rådgivning og hudtesting) / gjennomføre eventuelt avtale inngått med deg (for eksempel sende deg varer, svare bestilt rådgivning eller hudtesting, registrere betalinger osv);
 • Verifisere din identitet-, person- og kontakt- opplysninger og forhindre eventuelt misbruk;
 • Normal utføring av prosessene relaterte til kundeforholdet med deg og gi deg en personlig tilpasset opplevelse, attraktive tilbud og kommunikasjon som er relevant for deg;
 • Kunne håndtere dine eventuelle opptjente gaver, rabatter eller bonus i forbindelse med eventuelle salgskampanjer, konkurranser eller som en del av vår marketingstrategi;
 • Levere bedre tjeneste;
 • Når det er til stede en juridisk interesse, med unntak av tilfeller hvor vedkommende’s interesse kommer foran den juridisk interessen.

2.2 Særskilt formål

 • Følge relevant lovgivning og oppfylle rettslige forpliktelser (for eksempel krav i bokføringslov, produktansvar, forbrukervernlovgivning og krav om vern av personopplysninger i IT-systemer); samt
 • Når behandling av personopplysninger trengs for å beskytte livet og helsen til vedkommende.

2.3 Markedsføringsformål

 • Markedsføring med det formål å kunne sende tilbud som er relevante for deg og gi deg bedre og der det er mulig og passende personlig tilpasset produkt;
 • Utføre markedsanalyser for å kunne forbedre våre tjenester ovenfor deg;
 • Kunne administrere eventuelle deltagelser i konkurranser, kampanjer og tilstelninger;
 • Kunne analysere og forbedre selskapets produkter, tjenester og system.

3. Hva er det rettslige grunnlaget?

 • Samling eller behandling av dine personopplysninger skjer alltid etter at du har gitt ditt uttrykkelig samtykke slik at du er informert om nøyaktig hvilke opplysninger som samles om deg og med hvilket formål;
 • Du samtykker i myskincare.one sine vilkår og behandling av personopplysninger om deg etter samtykke fra deg enten elektronisk på vår nettside myskincare.one eller ved signering av Samtykke skjema som du får av- eller når du besøker en av våre samarbeidspartnere;
 • Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst ved å sende epost til kopi til [email protected] markert med «GDPR samtykke» i emnefeltet.

4. Hvilke personopplysninger behandles?

4.1 Generelt

Vi samler hele eller deler av følgende personopplysninger om deg: navn, etternavn, telefonnummer, e-post addresse, bilder, geografisk lokasjon, fysisk addresse, bankkonto informasjon, teknisk data som blir sendt automatisk til oss når du bruker nettsiden vår som – IP addresse, GPS koordinater, informasjon om type maskin du bruker for å besøke siden vår, cookies for å identifisere din browser eller maskin.

4.2 Detaljert beskrivelse

4.2.1 Når du kun besøker myskincare.one så samler vi direkte eller gjennom tredjepart (som Google Analytics for eksempel) teknisk informasjon om:

 • Enhetsinformasjon som IP-adresse, språkinnstillinger, geolokasjon og informasjon om enheten og nettleserinnstillinger;
 • Teknisk marketing informasjon om din oppførsel ved bruk av myskincare.one sine tjenester, som svartid for sider, nedlastningsfeil, hvordan du åpnet og forlot tjenesten;
 • Informasjon om varer/tjenester som du har vært interessert i på myskincare.one.

4.2.2 Når du registrerer deg hos-, handler varer på-, eller ved å henvende deg til-myskincare.one eller myskincare.one sin kundeservice (det kan ha form av chat i sosiale medier, telefon samtale eller annet) samler vi følgende personlig informasjon (i tillegg til personlig informasjon definert i 4.2.1):

 • Navn og etternavn;
 • E-postadresse;
 • Mobiltelefonnummer;
 • Bilder av deg eller problematiske hudområder som du sender oss med formålet å få råd og anbefalt behandling, produkter, tester eller andre tjenester;
 • Faktura- og leverings- adresse;
 • Kundenummer;
 • Data om betalingskonto(er) og betalingsopplysninger;
 • Informasjon om varer/tjenester som du har handlet eller var interresert i på myskincare.one;
 • Dine ordre og din kjøpshistorikk som kunde/besøkende;
 • Resultatene dine ved forskjellige hud-, helse- tester eller sjekk som du har tatt hos oss eller hos tredjepart gjennom oss;
 • Samtale, e-post, chatt eller henvendelse via sosiale medier og kontaktskjemaer til Person- og kontaktinformasjon slik som navn, fødselsdato, kjønn, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, mv.

4.2.3 I noen tilfeller samler og bruker myskincare.one informasjon som mottas fra tredjepart. For eksempel:

 • Test resultater, bilder og relatert informasjon dersom du har utført hos oss test (hud-, diett-, intoleranse-, lactose intoleranse-, cøliaki- eller andre) eller har søkt råd/anbefaling;
 • Generelt resultater for din hudhelse dersom du har benytet seg våre hudrådgivnings tjenestene;
 • Ved oppdatering av adresseinformasjon fra eksterne adresseleverandører.
 • Når vi bruker tredjeparter i markedsføring prosesser (trykkeri, design, osv)
 • Din oppførsel ved bruk av våre annonser hos tredjeparter som tillater oss å måle annonsens effektivitet.
 • Gjennom sosiale medier (som Facebook, Instagram, Twitter med mer) eller forskjellige chatt og kontakt løsninger som finnes.

5. Hvor hentes opplysningen fra?

Behandling av personlig informasjon inkluderer henting/samling, lagring, sletting, videresending, deling, endring, oppdatering og alle andre handlinger gjort opp i mot dine personopplysninger.

Myskincare.one tar de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kreves i henhold til loven for å påse at dine personopplysninger ikke blir manipulert, går tap eller ødelegges, eller at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner endres i takt med utvikling og forbedring av teknikken.

For å kunne tilby deg den tjenesten du ser etter myskincare.one samler vi personopplysninger om deg på følgende måter:

 • Når du utfyller registreringsskjema(er) på «min konto»/myskincare.one nettsiden;
 • Når du fyller ut skjema fått av medarbeidere eller partnere av Young Skin AS eller myskincare.one. Disse skjemaene kan ha variert utseende og er enten i elektronisk- eller i papir- form. Slike tilfeller er utføring av hud, helse og andre tester samt forskjellige rådgivnings tjenester som vi tilbyr;
 • Når du utfyller skjemaer som følge av kontakt med oss og vår kundeservice, medarbeidere, representanter eller partnere;
 • Når du er i kontakt med oss gjennom sosiale medier (som FaceBook, Instagram, Twitter, med mer);
 • Når du krever endring eller sletting av personopplysninger din;
 • Når vi prosesserer eller analyserer informasjon om ditt besøk av vår nettside myskincare.one;
 • Gjennom prossesering eller analyse av IP adresser, coockies, operasjonssystem eller browser.

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Teknisk opplysning om din enhet, nettleser, geolokasjon osv. samles automatisk når du besøker nettsiden. Pesonopplysninger som navn, adresse, telefon og e-postaddresse samles ved registrering på «min konto» på myskincare.one eller under utfylling av samtukke skjemaer du har får av våre samarbeidspartnere. (for eksempel når du leverer prøver for forskjellige test eller når du henvender deg vår rodgivningstjenester). For mer informasjønn se punkt 4 og 5 over.

Det er frivillig om kunden ønsker å oppgi sine opplysninger men uten personopplysningene din kan vi ikke gjøre jobben vår or fullføre eventuelle forpliktelser vi har påtat oss. Ønsker kunden å ikke oppgi noe informasjon så må han gi klar beskjed og be om skriftlig bekreftelse. Det gis mulighet til å sende inn en e-post eller ringe selskapet direkte.

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

MYSKINCARE.ONE FORPLIKTER SEG TIL Å IKKE SELGE DIN personopplysninger VIDERE!

Myskincare.one tar din personopplysninger sikkerhet på alvor. Vi behandler personopplysningeren din med aktsomhet og i samsvar med relevante nasjonale og Europeiske lover.

Myskincare.one kan komme til å utlevere eller dele dine personopplysninger for å kunne utføre sin forpliktelse ovenfor deg, med utvalgte tredjeparter som: IT, logistikk, trykkerier, marketing, leverandører av tjenester eller varer relatert til prosessen. Mer konkrett:

 • Tredjeparts aktører som er leverandør eller bruker av firmaets elektroniske løsninger i forbindelse med administrering av arbeidet. (for ekesmpel IT selskaper/aktjærer som hoster nettsiden, alle relaterte til firmaets nåvarende eller eventuelt fremtidige CRM systemmer);
 • Tredjepart aktører som er involvert i firmaets elektronisk sikkerhet prosesser. (for eksemper firmaer eller personer som sørger for sikkerheten av kommunikasjonen og oppbevaring av informasjonen);
 • Tredjeparts aktører som er relaterte til regnskaps og revisjons oppgavene firmaet må få utført;
 • Tredjeparts aktjører som er involvert i logistikk og kommunikasjonstjenester;
 • Tredjeparts aktører som er relaterte til betalings prosessen til og fra firmaet som banker;
 • Tredjeparts aktører relatert til forsikring av firmaets eiendeler, prosesser osv;
 • Tredjeparts aktører relatert til firmaets sikkerhet og velvære, som advokater, osv;
 • Tredjeparts aktører som er relaterte til betalingsinnkreving i tilfelle uenighet mellom kunder og firma oppstår. For eksempel inkassobyråer, advokater samt som forskjellige statlige organer relatert til dette;
 • Myskincare.one benytter både manuell og elektronisk distribusjon av varer og betalingsinformasjon. I denne forbindelse er deling av personlig informasjon nødvendig for utføring av prosessene med relevante aktører(CRM leverandører, brukere, med mer);
 • Tredjeparts aktører som er relaterte til frakt av varer, kontroll av varer eller uttføring av tjenester du har bestilt, kjøpt eller vunnet under kontakt med myskincare.one (som for eksempel , Posten, Bring, Speditører som TNT, DHL, Tollvesenet);
 • Tredjeparts aktører som er relaterte til addresseopplysninger;
 • Tredjeparts aktører som er relaterte til trykking av materiell relaterte til bedre opplevelse i fob med handelen hos myskincare.one;
 • Trediepart aktører som utfører analysene eller har påtatt seg ansvaret for analysen av eventuele test du har tatt hos/gjennom myskincare.one;
 • Tredjepart aktører som utarbeider rådgivning, anbefalinger og liknende bestilt av deg gjennom oss;
 • Tredjepart leverandører av marketinganalyseverktøy (som for eksempel GoogleAnalytics);
 • Eventuelle representatner av myndighetene i Norge, Sverige eller Danmark dersom det er rettslig grunnlag for det (som politiet, retten, mattilsynet, tollvesenet osv);
 • Ved særlige hendelser som salg av firmaets eiendeler, prosjekter eller finansiering (lån) hvor tredjeparter får innsynn i firmaets records og arkiv;
 • Myskincare.one deler statistisk informasjon med samarbeidspartner utenfor EU/EØS ved bruk av hudanalyse. For eksempel hudskanning analysen vårt bruker database som blir oppdatert bestandig og alle observasjner blir lagt til for at resultatet skal bli maksimalt oppdatert med tanke på hvor ligger kunden sin hudtilstand sammenlignet med resten av kundene i resten av verden. I dette tillfellet samles data av vår USA partner og leverandør av programvaren;
 • Faktura utdeling, ettikett utskriving, batalingstjenestene samt ordrebekreftelser som skjer automatisk ved kjøp av varer;
 • Forsendelse av ordrer.

8. Hvordan slettes og arkivers opplysningene?

Personopplysningene blir lagret på en nettsky driftet av one.com. Kunder som ikke ønsker noen tjenester, blir slettet fra systemet. For å unngå at kunden blir kontaktet igjen, blir kundeinformasjonen på kunden arkivert.

Så lenge vi ikke har registrert ditt ønske om å få slettet all personopplysninger om deg, kan det hende at din personlige informasjon blir lagret og behandlet av myskincare.one i minimum 10 år og maksimum så lenge det er nødvendig for å kunne utføre våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg, og så lenge det er nødvendig i henhold til lovbestemt lagringstid. Myskincare.one behandler dine data kun så lenge det er nødvendig for det relevante formålet (for eksempel etter kravene satt av bokføringsloven eller forbrukervernloven).

Myskincare.one har rett til å lagre dine kontaktopplysninger i samsvar med gjeldende rett for direktemarkedsføring i en periode etter ditt kjøp eller etter at avtalen mellom oss er utløpt. Avtaleperioden vil avhenge av hva avtalen omfatter. Myskincare.one kan derfor komme til å lagre dine kontaktopplysninger for å sende deg direktemarkedsføring i den aktuelle perioden i henhold til gjeldende personvernlovgivning, markedsføringslov og praksis.

Dersom/i tilfelle du har gitt til samtykke til å motta direktemarkedsføring, vil myskincare.one behandle personopplysninger som er registrert for direktemarkedsføring inntil du melder deg av eller gir beskjed til myskincare.one om at du ikke lenger ønsker å motta direktemarkedsføring. Dette kan du gjøre ved å kontakte myskincare.one. Husk å spørre om bekreftelse dersom du ikke har motatt dette innen kort tid.

Når du har registrert deg som kunde hos myskincare.one vil vi behandle dine personopplysninger inntil du sier opp din konto.

Vi kan oppbevare dine personopplysninger lengre enn det som er angitt over i den grad myskincare.one har plikt til å gjøre det i henhold til lov, forskrift eller myndighetsbeslutning.

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder?

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du rett til

 • tilgang til opplysningene om deg som myskincare.one behandler;
 • å kreve retting av feilaktige personopplysninger;
 • å kreve sletting av dine personopplysninger;
 • å komme med innvendinger mot myskincare.one behandling av dine personopplysninger. (med unntak av retten til sletting er i tilfeller hvor personopplysningene er nødvendige for oppfyllelse av formålet, eller dersom det finnes en rettslig forpliktelse som innebærer at myskincare.one må ta vare på disse personopplysningene). For at myskincare.one skal kunne fortsette med behandling av opplysninger etter en innvending, må myskincare.one dokumentere at deres berettigede interesser veier tyngre enn din interesse for å ikke få behandlet opplysningene;
 • å få de personopplysninger som du har gitt til myskincare.one i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig;
 • å komme med innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger i en generell og personlig tilpassete direktemarkedsføring og kundeanalyse;
 • rett til å klage til Datatilsynet eller annen passende tilsynsmyndighet som fører tilsyn med foretakets håndtering av personopplysninger dersom du skulle ha innsigelser vedrørende myskincare.one’ behandling av dine personopplysninger.

All kommunikasjon og samtlige tiltak som myskincare.one foretar seg vedrørende dine rettigheter gjøres kostnadsfritt. Ved åpenbart ubegrunnede eller urimelige krav, forbeholder myskincare.one seg retten til enten å kreve et rimelig gebyr som dekker administrative kostnader for å gi informasjonen, eller for å gjøre de tiltak som kreves, eller for ikke å imøtegå kravet. myskincare.one’ kontaktopplysninger fremgår av siste avsnitt i Personvernerklæringen.

www.myskincare.one og Young Skin AS forholder seg til norske lover og regler i alt sitt arbeid.

10. Hvordan sikres opplysningene?
Beskriv hvilke sikkerhetstiltakene virksomheten har ved behandling av personopplysningene, så langt åpenhet om dette ikke svekker sikkerheten.

www.myskincare.one og Young Skin AS lagrer sin kundeinformasjon på nettsky med passord. Det er ingen fysiske arkiv og heller ingen kundearkiv lagret lokalt på datamaskin.

11. Myskincare.one’ bruk av informasjonskapsler og lignende teknikker

For å levere en bedre tjeneste myskincare.one benytter cookies/informasjonskapsler. Du kan når som helst slette alle „Cookies“/Informasjonskapsler ved å bruke din leser sin funksjonalitet

11.1 Hva er cookies/informasjonskapsler?

Ifølge Wikipedia „Cookie“ er „…..et stykke data i form av tekst eller binær data som den som surfer på internett kan motta fra ulike nettsider som besøkes. Disse lagres lokalt på brukerens harddisk/platelager. Hensikten er at nettleseren skal kunne ivareta personlig informasjon fra forskjellige vevtjenere på nettet, for eksempel identifisering og sporing av brukernavigering. Bruk av informasjonskapsler gjør det enkelt for programmerere å håndtere for eksempel brukerpreferanser og elektronisk handlekurv…“

Typer „Cookies“ som vi bruker:

 • Cookies“ som identifiserer brukere av myskincare.one;
 • Cookies“ som lagrer midlertidig noen av brukernes data (som informasjonen brukt under utfylling av forskjellige skjemaer);
 • Cookies“som lagrer brukeren’s innstillinger (søkeinnstillinger, språkinnstillinger med mer);
 • Cookies“ som er relatert til bedre brukeropplevelse under spill av videofiler osv.;
 • Cookies“ brukt for å analysere brukeren’s oppførsel (for eksempel hva en kunde gjør etter at han har trykket på banneren og reklamene);
 • Cookies“ som samler statistisk informasjon om funksjonaliteten og brukervennlighetten av vår nettside. Denne informasjonen bruker vi for å forbedre oss og tilby brukerne mer effektivt handel;

Session cookies er en tilfeldig cookie som vil opphøre når du slår av din webleser eller enhet.

11.2 Google Analytics

Myskincare.one’ bruker Google Analytics for markedsføring, og analyser. Da ved besøk av myskincare.one samles de følende informasjon: opplysninger knyttet til din bruk av myskincare.one.no, din aktivitet på myskincare.one’ sider i sosiale medier. For å klage eller endre på det kan du besøke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

11.3 Endringer i personvernsbestemmelsene

Myskincare.one forbeholder seg retten til å endre personvernbestemmelsene.

12. Kontaktinformasjon
Oppgi kontaktinformasjon og eventuelt skjema for innsyn, retting eller sletting, slik at brukeren enkelt kan ta kontakt ved behov.

Ved spørsmål til informasjonen gitt i blått på dette skjemaet, kan eiere, Vassil Kalinov og Grethe Marie Grimen kontaktes på mail: [email protected] eller tlf. 938 49 506 og 917 19 680.

NB! Av og til kan det forekomme at www.myskincare.one anbefaler linker til eksterne nettsider. Disse anbefalingene kan komme på www.myskincare.one, facebook.com/myskincare.one og . Www.myskincar.one og Young Skin AS er IKKE ansvarlig for hvordan personopplysningene blir håndtert på disse sidene. Kunden velger selv om man ønsker å gå på den anbefalte linken. Www.myskincare.one og Young Skin AS er heller IKKE ansvarlig for innholdet på de anbefalte nettsidene.